top of page

טייק מי.

לוקחים אותך

בקלות

ומביאים את שיא הטכנולוגיה

בתחבורה גם לטלפון הכשר

טייק מי הזמנת מוניות מטלפון כשר

בחיוג

מטלפון כשר

המערכת מאתרת

עבורכם נהג

טייק מי מוניות ומשלוחים

משלמים

בקליק

מקליטים את

כתובת המיקום

טייק מי מוניות ומשלוחים

מקבלים שיחה

כשהוא למטה

מחייגים לטייק מי

גם מטלפון כשר

טייק מי מוניות ומשלוחים

הנהג

בדרך אליך

?למה טייק מי

שיא הטכנולוגיה

גם בטלפון הכשר

יש לכם טלפון כשר?!

טייק מי מביאה אליכם את שיא הטכנולוגיה ומגוון פתרונות בתחום התחבורה למכשיר הכשר שלכם!

צריכים מונית? אולי לשלוח משהו בדחיפות?

אפילו לשלוח משהו לא בדחיפות אנחנו בטייק מי נותנים לכם את הפתרון הכי קל ונוח לכל מצב

מערכת אוטומטית להזמנת שירות מוניות ומשלוחים מטלפון כשר, טייק מי שיא הטכנולוגיה בתחבורה גם מטלפון כשר, מוניות ומשלוחים בקלות ובמהירות

?איך זה עובד
bottom of page